ผู้อำนวยการฯและพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมปฏิบัติการ ประเมินแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2561 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท นครปฐม

ผู้อำนวยการฯและพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมปฏิบัติการ ประเมินแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2561 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท นครปฐม

SAM_3426 SAM_3427 SAM_3428 SAM_3429 SAM_3430 SAM_3431 SAM_3432 SAM_3433 SAM_3434 SAM_3435 SAM_3436 SAM_3437 SAM_3438 SAM_3439 SAM_3440 SAM_3441 SAM_3442 SAM_3443 SAM_3444 SAM_3445 SAM_3446 SAM_3447 SAM_3449 SAM_3450 SAM_3451 SAM_3452 SAM_3453