ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ

นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ ของ นายสรรค์ธยา เส็งสาย สมาชิก ช.พ.ค. , ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรมและมอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ เช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาทให้แก่ทายาทตามกฏหมาย ณ วัดธรรมศาลา ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

SAM_3824 SAM_3826 SAM_3818 SAM_3816