ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เให้บริการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เดินทางไปบ้านพัก นายศิริศักดิ์ ปฐมกำเนิด ข้าราชการบำนาญครู และสมาชิก ช.พ.ค. เพื่อให้บริการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

20953707_10154631880525064_1975927980547338077_n