ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เดินทางไปบ้านพัก นายอำพล ธุวภัทร สมาชิก ช.พ.ค. เพื่อให้บริการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เดินทางไปบ้านพัก นายอำพล ธุวภัทร สมาชิก ช.พ.ค. เพื่อให้บริการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

20992874_10154629257460064_3414880040642984297_n 21032307_10154629257580064_5669500255950978520_n