พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายมงคล มนัสฐิติกุล สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายมงคล  มนัสฐิติกุล  สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม และนำพวงหรีดไปเคารพศพ  ณ วัดนักบุญเปโตร อ.เมือง จ.นครปฐม

SAM_3019 SAM_3020 SAM_3036 SAM_3034