พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายสุภชัย บัวงาม สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

 

  • วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ
  • นายสุภชัย บัวงาม สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

94 95 96 97