พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทางศาสนพิธีและพวงหรีดเคารพศพ รวมเป็นเงิน 3,000 บาท และร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นางเฉลิมศรี ทมมืด สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฏาคม 2562 พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทางศาสนพิธีและพวงหรีดเคารพศพ รวมเป็นเงิน 3,000 บาท และร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นางเฉลิมศรี ทมมืด สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทตามกฏหมใาย ณ บ้านพักสมาชิก อ.ดอนตูม จ. นครปฐม

101-2562 4894 4895 556210 556211 556213