พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญศาสนพิธีและพวงหรัด เคารพศพ รวมเป็นเงิน 3,000 บาท และร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายวุฒิพงศ์ เรืองวงษ์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญศาสนพิธีและพวงหรัด เคารพศพ รวมเป็นเงิน 3,000 บาท และร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายวุฒิพงศ์ เรืองวงษ์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจักการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทตามกฏหมาย ณ วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

104-2562 53065304