พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญศาสนพิธีและพวงหรีด เคารพศพ รวมเป็นเงิน 3,000 บาท และร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายอรุณ ศรีโมรา สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญศาสนพิธีและพวงหรีด เคารพศพ รวมเป็นเงิน 3,000 บาท และร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายอรุณ ศรีโมรา สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม พร้อมมอบค่าจักการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทตามกฏหมาย ณ วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

107-2562

7245

7246

7247