พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ราชกาลที่ 6 พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ราชกาลที่ 6 พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

65962626_10156091559125064_7364472232225013760_n