มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. ให้แก่ทายาทของ นางนิภา รุจิเรขวรากูล สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางนิภา รุจิเรขวรากูล สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

83