ร่วมบริจาคเงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนของมูลนิธิบ้านจริงใจ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนและขอเรียนเชิญทุกท่าน ทุกศาสนา ร่วมสนับสนุนให้กับมูลนิธิบ้านจริงใจมากยิ่งขึ้น

นายโฆสิทธิ์  แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมบริจาคเงินจำนวน 2,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนของมูลนิธิบ้านจริงใจ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนและขอเรียนเชิญทุกท่าน ทุกศาสนา ร่วมสนับสนุนให้กับมูลนิธิบ้านจริงใจมากยิ่งขึ้น

14