ร้าน UN Slide Service บริการรถสไลด์ 24 ช.ม. เบอร์โทร 081-4024009 , 062-5388075 ส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครปฐม

ส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครปฐม นายโฆสิทธิ์  แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ประสานงานโครงการสวัสดิการร้านค้า ที่พัก ร้อนอาหาร เพื่อสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีร้าน UN Slide Service บริการรถสไลด์ 24 ช.ม.  เบอร์โทร 081-4024009 , 062-5388075 เข้าร่วมโครงการสวัสดิการ

3619

14199579833803     14199579793758