วันครู 16 มกราคม 2560

วันครู 16 มกราคม 2560
นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมงานวันครู ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ในการนี้ นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ได้มอบเงินรางวัลให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2559

SAM_3595 SAM_3587 SAM_3596 SAM_3598 SAM_3605 SAM_3608 SAM_3614 SAM_3616 SAM_3619 SAM_3610