วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางพิมพ์พร วิวัฒนปฐพี สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางพิมพ์พร วิวัฒนปฐพี สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

15