วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ จ.ส.อ.สมทรง บุญขะจาย สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ จ.ส.อ.สมทรง บุญขะจาย สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม
60