วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตรวจคัดกรองต้อกระจกให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโครง การ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก” ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตรวจคัดกรองต้อกระจกให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก” ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม
63
61
    6462