วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปบม ของนายสหัส เพ็งเหมือน สมาชิก ช.พ.ค. ณ โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปบม ของนายสหัส เพ็งเหมือน สมาชิก ช.พ.ค. ณ โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

32-2562 รับแบบระบุสิทธิ รพ.บางแพ_190426_0001 รับแบบระบุสิทธิ รพ.บางแพ_190426_0003 รับแบบระบุสิทธิ รพ.บางแพ_190426_0004 รับแบบระบุสิทธิ รพ.บางแพ_190426_0005 รับแบบระบุสิทธิ รพ.บางแพ_190426_0006