วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางจิตรา ถนอมวงษ์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 น.ส.ศิริพร  บุญรอด พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางจิตรา ถนอมวงษ์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

6