วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายสมชาย จำรูญ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายสมชาย จำรูญ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม
47