วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายกรชัย เหล็กเพ็ชร สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายกรชัย เหล็กเพ็ชร สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

 29