วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายธนบูรณ์ กิจสวัสดิ์ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายธนบูรณ์ กิจสวัสดิ์ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

3