วันที่ 1 – 2 กันยายน 2561 ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ มะขามคู่รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

วันที่ 1 – 2 กันยายน 2561 ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ มะขามคู่รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

SAM_3365 SAM_3368 SAM_3370 SAM_3372 SAM_3378 SAM_3381 SAM_3385 SAM_3386 SAM_3391 SAM_3392 SAM_3394 SAM_3397