วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมแสดงความยินดีกับ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมแสดงความยินดีกับ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

22308871_10154745421145064_6480223990754900289_n 22310213_10154745421300064_7362981880024859104_n 22310675_10154745420980064_3939532020407542043_n 22365359_10154745421045064_7038847039843585023_n 22365522_10154745421385064_8432147357214481316_n 22405490_10154745421260064_1619782539451387778_n