วันที่ 10 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐมมอบเงินค่าจัดการศพ นายสำราญ ถิ่นปุก สมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทที่ชอบด้วยกฎหมาย

วันที่ 10 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐมมอบเงินค่าจัดการศพ นายสำราญ  ถิ่นปุก  สมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทที่ชอบด้วยกฎหมาย

SAM_2230