วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายกับสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม

ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายกับสมาชิก ช.พ.ค.

105      106