วันที่ 26 เมษายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม

วันที่ 26 เมษายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม

34-2562 58374361_10155941407755064_5087580467977256960_n 58377892_10155941407875064_5945029379628204032_n 58383820_10155941407815064_2217167520987611136_n