วันที่ 30 เมษายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปบม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ ประจำจังหวัดนครปฐม เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม

วันที่ 30 เมษายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปบม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ ประจำจังหวัดนครปฐม เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม

36-2562

59473373_10155949342700064_4986890942611980288_n

59022904_10155949202620064_6884868794947207168_n