วันที่ 7 เม.ย. 2561 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ให้บริการรับเอกสารแบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. นางละมัย บัวศรีจันทร์ ณ. สถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ กทม.

วันที่ 7 เม.ย. 2561 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ให้บริการรับเอกสารแบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. นางละมัย บัวศรีจันทร์ ณ. สถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ กทม.

S__4251802 S__4251800