วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันครู ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง จ.นครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันครู ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง จ.นครปฐม

1

2

3