วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ให้แก่ เด็กหญิงสุทิสา กร่ำรัตน์ โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร ณ ห้องประชุมอาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง จ.นครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุให้แก่ เด็กหญิงสุทิสา กร่ำรัตน์ โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร ณ ห้องประชุมอาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง จ.นครปฐม

4