วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤาภาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมเลี้ยงส่ง นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผอ.สพป.จังหวัดนครปฐม เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.จังหวัดปทุมธานี เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤาภาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมเลี้ยงส่ง นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผอ.สพป.จังหวัดนครปฐม เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.จังหวัดปทุมธานี เขต 1

39-2562