วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางจินตนา วงศ์ชวลิต สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางจินตนา วงศ์ชวลิต สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

20