วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายคำนวณ เจริญสุข สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายคำนวณ เจริญสุข สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

37