วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายวัตรรัตน์ มหาเจริญ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายวัตรรัตน์ มหาเจริญ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม
46