วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางสุนีย์ ภิรมย์รัตน์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางสุนีย์ ภิรมย์รัตน์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

1