วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายฉลาด รัตนวรางค์ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายฉลาด รัตนวรางค์ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

13