วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายอาทิตย์ จำปาถิ่น นายกสมาคมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. แห่งประเทศไทย และตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดเข้าพบเพื่อแจ้งความเดือนร้อนของสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายอาทิตย์  จำปาถิ่น นายกสมาคมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. แห่งประเทศไทย และตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดเข้าพบเพื่อแจ้งความเดือนร้อนของสมาชิก ช.พ.ค. ที่ต้องต่อประกันกับบริษัททิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ซึ่งต้องเพิ่มเบี้ยประกัน โดยอ้างว่า มีข้อตกลงไว้เดิมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. โดย ด.ร.ดิสกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. รับปากว่าจะร่วมมือกับธนาคารออมสินหาแนวทางช่วยเหลือสมาชิกต่อไป ซึ่้งต้องดูเงื่อนไขต่างๆประกอบด้วย

103