วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่เยี่ยม น.ส.นิภา มั่นสุข อายุ 74 ปี สมาชิิก ช.พ.ค. ณ โรงพยาบาลบ้านแผ้ว จ.สมุทรสาคร

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่เยี่ยม น.ส.นิภา มั่นสุข อายุ 74 ปี สมาชิิก ช.พ.ค. ณ โรงพยาบาลบ้านแผ้ว จ.สมุทรสาคร

4-2562 11 มค 62_190116_0003 11 มค 62_190116_0006 11 มค 62_190116_0008 11 มค 62_190116_0009 11 มค 62_190116_0010 11 มค 62_190116_0011 11 มค 62_190116_0013