วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางพรเพ็ญ มัจฉา สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางพรเพ็ญ มัจฉา สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม
45