วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางจุรี พลวิชัย สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางจุรี พลวิชัย สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

44