วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายบุญส่ง สุขสถาพรเลิศ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายบุญส่ง สุขสถาพรเลิศ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

26