วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายสนิท ศรีสวัสดิ์ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายสนิท ศรีสวัสดิ์ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

25