วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายเฉลิมพล มากมูล สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายเฉลิมพล มากมูล สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

28