วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายสมาน ชัยย้อย สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายสมาน ชัยย้อย สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

40