วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางตอง ชิดประสงค์ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางตอง ชิดประสงค์ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

42