วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ น.ส.ธวัลรัตน์ บุณยเลขา สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ น.ส.ธวัลรัตน์ บุณยเลขา สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

18