วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายบุญช่วย ตามไทย สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายบุญช่วย ตามไทย สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม
55