วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางมัลลิกา ธิติวิเชียรเลิศ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางมัลลิกา ธิติวิเชียรเลิศ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

54