วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางวรรณวิมล กำแพงแก้ว สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางวรรณวิมล กำแพงแก้ว สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

23