วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายสำราญ ทองดอนเถิ่ง สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายสำราญ ทองดอนเถิ่ง สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

35